Home /  / VOL. 17, No.1, DECEMBER 2012
 
VOL. 17, No.1, DECEMBER 2012

VOL. 17, No.1, DECEMBER 2012

VOL. 17, No. 1, DECEMBER 2012

Цв. Нонова, Ал. Младенов, Д. Иванов, Д. Станков, К. Маринов, С. Иванова, К. Крежов, Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, Радиационен мониторинг на площадката на ирт-софия за периода януари 2011 – август 2012 година

Аlexander Strezov, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Radionuclide Impact on Sediments and Algae form Black Sea Marine Ecosystems

V. Milkov Joint Institute for Nuclear Research (JINR), 2Sofia University "St. Kliment Ohridski", MULTISECTION 2-π DETECTOR OF THERMAL NEUTRONS FOR DIFFRACTION STUDIES ON MICROSAMPLES IN AXIAL GEOMETRY

S.T.Boneva, M.K.Georgieva, S.A.Georgiev, InstituteFor Nuclear Research and Nuclear Energy, Predictive capabilities of the TRANSURANUS fuel performance code for Russian-type WWER reactor

Pavlin Groudev, Boryana Atanasova, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Barun Chatterjee, Hemant. G. Lele, BARC, Mumbai, Investigation of NPP behavior in case of loss of coolant accident based on comparison of different ASTEC computer code versions

Иван Иванов, Петър Калейчев, Технически университет-София, Димитър Попов – „АЕЦ Козлодуй”, Анализ на поведението на стопилката на активната зона при евентуална тежка авария във ВВЕР-1000 чрез експериментално изследване и приложение на ASTEC

Иван Иванов, Петър Калейчев, Технически университет-София, „Изследване надеждността на електрозахранването на системите за пожарна безопасност в 5ЕБ и 6ЕБ на АЕЦ “Козлодуй”

Петър Калейчев, Иван Иванов, Технически университет-София, Физическо моделиране на термохидравличните процеси и поведението на йод в контейнмънта на леководни реактори чрез експеримент ThAI и пресмятания с компютърен код ASTEC

Светлин Филипов, Риск Инженеринг АД, Разпределение на концентрацията на борна киселина от обратен поток на топлоносителя при теч от първи към втори контур

Petar Kaleychev, Juri Stuckert, Post-test calculations on the QUENCH-14 bundle experiment with M5® cladding material using ASTEC code

N.L.Petrov,  The Method of Characteristics solver's options optimization of the APOLLO2 code at the fuel pin level

Георги Мойкински, Oценка на остатъчен ресурс на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй"

Олга Борисова, ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Sule Ergun, Teaching WWERs at Hacettepe University Nuclear ngineering Department in Turkey

Nikolay Mihaylov, Maria Manolova, INTERCOMPARISON OF SCALE CODE VERSIONS WITH EXPERIMENTAL DATA

Любка Цокова, ”WIN България – организация с история и развитие”

Радка Иванова-Председател на сдружение”Жените в ядрената индустрия-България”- WIN-БГ, Работата с младите хора – приоритет в дейността на WiN-България, с цел популяризиране на ядрената енергетика”

 

 

TRADITIONAL INTERNATIONAL NUCLEAR CONFERENCETRADITIONAL INTERNATIONAL NUCLEAR CONFERENCEBULGARIAN NUCLEAR ENERGY – NATIONAL, REGIONAL AND WORLD ENERGY SECURITY6th June – 8th June, 2018Riviera Holiday Club, Varna  view more
top
Bulgarian Nuclear Society