Home /  / History
 
History

History

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЯД ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НИ

1991-1995

 • Председател проф. дфн Цветан Бончев
 • Зам. председател - проф. дтн Стефан Воденичаров
 • Зам. Председател - ст.н.с. д-р Никита Шервашидзе
 • Научен секретар - ст.н.с, д-р Генчо Марков - научен секретар
 • Технически секретар - Мария Драгийска
 • Председател на ТС Козлодуй - инж. Захари Бояджиев

1995-1999

 • Председател - ст.н.с. д-р Тихомир Апостолов
 • Зам. председател - д-р инж. Сребри Вълчев
 • Зам. председател - доц. д-р Борис Манушев
 • Изпълнителен секретар - н.с. Иван Колев
 • Секретар - ст.н.с. д-р Мария Манолова
 • Касиер - инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй - инж. Сергей Цочев
 • Председател на ТК Белене - Мая Филипова, инж.Сергей Драганов

 

1999-2001

 • Председател - доц. д-р Веселин Близнаков
 • Зам. Председател- ст.н.с. д-р Красимира Илиева
 • Зам. председател - доц. д-р Димитър Колев
 • Изпълнителен секретар и касиер - инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй - инж. Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене - инж. Николай Иванов

2001-2006

 • Председател - ст.н.с.д-р Красимира Илиева
 • Зам. Председател - д-р Борис Калчев
 • Зам. Председател - д-р Георги Гьошев
 • Председател на ТК Козлодуй - инж.Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене - Анита Петкова (2001-2003), инж. Костадинка Михайлова (2003-2006)
 • Председател на ТК Варна - д-р Галя Тодорова (2001-2002), доц. д-р Станка Каменова (2002-2006), д-р Галя Тодорова (2006)
 • Председател на ТК Пловдив - доц.д-р Агоп Сренц
 • Председател на МА - Теодор Ночев (2001-2002 ), н.с. Бисер Петров (2002 - 2006)
 • Председател на WIN-България - инж. Татяна Станева (2001-2002), инж. Даниела Нанова (2005-2006)
 • Изпълнителен секретар - ст.н.с.д-р Мария Манолова
 • Технически секретар и касиер - Марияна Атанасова

2006-2008

 • Председател - Тихомир Апостолов Зам. Председател - Русчо Янков
 • Зам. Председател - Любка Костова
 • Председател на ТК Пловдив -Агоп Сренц
 • Председател на ТК Варна - Галя Тодорова
 • Председател на ТК Козлодуй - Мишо Монев
 • Председател на ТК Белене - Костадинка Иванова
TRADITIONAL INTERNATIONAL NUCLEAR CONFERENCETRADITIONAL INTERNATIONAL NUCLEAR CONFERENCEBULGARIAN NUCLEAR ENERGY – NATIONAL, REGIONAL AND WORLD ENERGY SECURITY6th June – 8th June, 2018Riviera Holiday Club, Varna  view more
top
Bulgarian Nuclear Society